اولین ارائه دهنده‌ی خدمات الکترونیک در مشهد

صفحه اصلیخدمات دندانپزشکیخدماتویزیت و معاینه رایگان تا یکسال

ویزیت و معاینه رایگان تا یکسال

طبق تعرفه نظام پزشکی ، هزینه ویزیت و معاینه برای دندانپزشک عمومی 22000 تومان و برای دندانپزشکیمتخصص 35000 تومان می باشد اما اعضای محترم مجموعه آفتاب از پرداخت این هزینه ها معاف هسـتند و در طول مدت یک سال اعتبار کارت های تخفیف دندانپزشـکی تمامی هزینه های ویزیت و معاینه اعضا رایگان می باشد .

با ما در تماس باشید. 051-38526975